SRI – Systematisk Rörelse Integrering

Kroppen är en enhet allt som sker eller inte sker på en plats implementerar sig på resten av kroppen.

 

Som Certifierad Aspera Movement Integrator jobbar jag med att öka integriteten mellan kroppens olika strukturer detta för att skapa förutsättningar för mer rörelse och en mer optimal kropp. Ser processen kort beskrivet ungefär ut så här: - kroppsavläsning - funktionstester i rörelse - därefter jobbar jag med att på olika sätt integrera mer rörelse där rörelse saknas. Det är en process där du helst bokar från 3 ggr 5 ggr eller 10 ggr.

Priser

30 min     330 kr


60 min     620 kr

Paket

3 tillfällen á 60 min     1500 kr


5 tillfällen á 60 min     2500 kr