Lyssna med en kram. “Tystnad är ibland det bästa svaret.”

Lyssna med en kram. “Tystnad är ibland det bästa svaret.”

Energitjuvar, beroenden och bekräftelse behov.

Studier visar ett samband mellan tiden man använder på sociala medier och symptom på depression.

Besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland tonåringar som tillbringar mycket tid framför datorn eller tv:n, visar nya resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor.

Hjärnforskare lyfter fram sambandet mellan sociala medier och psykisk ohälsa bland unga. Under en relativt kort tid har tiden som ungdomar ägnar åt att titta på skärmar ökat explosionsartat. Under samma tid har man märkt en ökning i ångest, depression och psykisk obalans bland unga.

Forskning visar att den generation som vuxit upp med smarttelefonen i handen sover mindre än tidigare generationer. Sömnbrist är också kopplat till högre risk för depression.

Vi vet att tonåren är en viktig period för att forma våra sociala förmågor.

Det är något i den yngre generationens livsvillkor som har förändrats och Socialstyrelsen kan bekräfta att den psykiska ohälsan hos tonåringar har ökat.

Mätverktyg och bekräftelse

Sociala medier har revolutionerat vårt sätt att se på relationer, säger Sissela Nutley hjärnforskare i ämnet.

Plötsligt har vi ett verktyg för att mäta hur mycket vi blir bekräftade av omvärlden.

Tidigare gjordes den bedömningen enbart på basis av social interaktion, och det är frågan om ganska mjuka signaler: Tittade någon på mig då jag kom in i rummet? Var det någon som log emot mig?

Sådana signaler ger ett biologiskt gensvar i kroppen. Det är till exempel svårt att låta bli att le tillbaka om någon ler mot dig.

När man flyttar de här relationerna till sociala medier, då kopplar man bort de biologiska signalerna och ägnar sig istället åt att räkna antal likes och hjärtan.

Vårt behov av bekräftelse är medfött.

Det finns redan hos spädbarnet, som söker mammas och pappas blick och härmar ansiktsuttryck. En nick i ett samtal kan signalera att den som lyssnar verkligen tar in och förstår vad du menar. Du vet att ditt budskap har nått fram, och det får dig att må bra.

I en djupare mening kan bekräftelsen vara ett kvitto på att du hör hemma i ett socialt sammanhang – på jobbet, i föreningen eller kretsen av vänner.

Har man en tonåring som börjat missbruka kan man bekräfta känslorna som lett till beteendet, men inte själva beteendet.

I sådana mer allvarliga situationer kan bekräftelsen vara en nyckel för att nå fram till motparten.

Lyssna med en kram. “Tystnad är ibland det bästa svaret.”

#kroppenärenenhet
#tankar #tankenskraft
#känslor
#stress
#oro
#psykiskohälsa
#psykiskafaktorer
#fysiskabesvär
#hälsa
#livskvalite
#sömnärviktigt
#återhämtning
#rörelse
#kbt
#mindfulness
#fysiskaktivitetpårecept
#keepitsimple
#keepithonest
#keepityou
#tesenpthalsalivsstilscoach

No Comments

Post A Comment