Kroppsspråket avslöjar Självkänsla och självförtroende?

Kroppsspråket avslöjar Självkänsla och självförtroende?

Hela ditt kroppsspråk avslöjar dig. Är du medveten om vad du signalerar?

Så fort du hälsar på en annan människa och presenterar dig, skickar du signaler om vem du är och vilken självbild du har. Den du möter uppfattar detta intuitivt och snabbt.

Man blandar ofta ihop begreppen självkänsla och självförtroende.

”Självkänslan är det rykte vi har inom oss själva”. Det är den grundinställning vi har till oss själva.

God självkänsla betyder att man vet vem man är, man står upp för sig själv, man accepterar sig själv och har självrespekt.

Man vågar sätta gränser och har en egen inre kompass som man följer. Andra känner sig trygga i ditt sällskap. Du har energi att lyssna på andra och är generös.

Du ser till att dina behov tillfredsställs och du sätter gränser mot andra.

God självkänsla grundläggs under barndomen och uppväxten genom att man får uppleva sig älskad, accepterad och sedd för den man är av sina närstående.

Prestationsinriktad självkänsla påminner om självförtroende men innebär att man har en låg självkänsla som är prestationsbaserad. Självkänslan påverkas av vad man presterar och hur prestationerna erkänns av andra.

Får man ingen feedback är risken stor att man tar på sig för mycket arbete. Man har svårt att sätta sina egna gränser, säga nej till övertid, gör andras jobb, blir orolig och stressad vilket i sin tur kan leda till en utmattningsdepression.

Tyvärr drabbas många kvinnor av detta idag sk. ” duktig flicka”- syndrom, med sjukskrivningar som följd. Andra begrepp med samma problem är ”arbetsnarkomanen” och ”prestationsprinsessan”.

Självförtroende handlar om att tro på den egna förmågan att prestera, klara av och göra saker.

Självförtroendet baserar sig på yttre bidrag . Det handlar om att jag vet (är övertygad om) att jag kan något inom ett område, är kompetent och kapabel att lösa situationer och problem.

Självförtroende är baserat i våra tankar (hjärnan) och utifrån våra erfarenheter medan självkänslan är känslomässigt/emotionellt förankrat (hjärtat).

Har man högt självförtroende mår man ofta bra när man klarat av något som var svårt eller gjort något bra. Med fokus på det man presterat får man bekräftelse utifrån som bygger upp ens självförtroende. Denna bekräftelse får en att känna att man duger. Kortfattat kan man säga att självförtroende handlar om den tilltro du har till att klara av saker. “Dessutom växer självförtroendet när man får bekräftelse.”

Man kan likna skillnaden mellan självkänsla och självförtroende med ett träd.

Rötterna står för självkänslan och grenarna för självförtroendet.

Liksom övrigt i helheten och hälsa, är alla bitar i livspusslet viktiga.

Så stanna upp ibland! Tänk efter.

Vem är jag och hur vill jag vara.

#måbra #tankekraft #självkännedom

#självkänsla #självförtroende

#densomserproblemetärägarenavdet

#duharalltidettval #justdoit

#livelovelaugh #självkännedom

#friskfaktorer #riskfaktorer

#träning #personaltrainer

#learningbydoing #tankekraft

#livsstil
#hälsa
#keepitsimple
#keepithonest
#tesenpthalsalivsstilscoach

No Comments

Post A Comment