Kroppen behöver omsorg♡

Kroppen behöver omsorg♡

Kroppen behöver få omsorg och vakna inför dagen! Rörlighet från fot till huvud och hals…. höfter i förhållande bröstkorg…att dra ut hela vägen.


#detstartarifoten #rörelseintegrerare
#höftrörlighet #bröstkorg #kroppenärenenhet #måbra #kärlektillkroppen
#tesenpthalsalivsstilscoach

#detstartarifoten #rörelseintegrerare
#höftrörlighet #bröstkorg #kroppenärenenhet #måbra #kärlektillkroppen
#tesenpthalsalivsstilscoach
No Comments

Post A Comment