I slutändan vill vi alla må bra!

I slutändan vill vi alla må bra!

God morgon från Törnbergs karantän.
Kaffet smakar gott och choklad gick ner fint i gårkväll till bästa programmet “Stjärnorna på slottet” och min idol Carola var som vanligt ett proffs en vacker stjärna!

Jag har nu lika min man fått positivt svar på covid. Det komiska i “kråksången” är att vi tog vaccin dos 3 samtidigt när det vart covid “genombrottsinfektion” I och med att vi är vaccinerade och gott motstånd.

Tacksam tagit vaccin och nu gått igenom denna smitta skapligt med tanke på mina bakomliggande lunginflammationer och kronisk inusit. Jo, bihålor vart är “kösa” men överlever. Börjat med nasonex igen och kört de några år! Om man säger så.  ( skrapat polyper några gånger som barn och halsmandlar togs bort i högstadiet, därav lättare ner i lungor vid infektionssjukdomar)
Jo då! Tagit vaccin för lunginflammation tidigare men de sade att hjälper inte emot covid och rekommenderade ta all vaccin går då denna attackerar dina lungor. Jag har även varit orolig för tbc smitta då ökat senaste åren och synd att hälsoundersökningar/hälsokontroller inte är ett obligatoriskt krav och mer tydlig information om att hjälp i tidigt skede då sker för människors bästa. Tidiga insatser!! Självklart ska man ha en valfrihet. Även i denna pandemi ser jag tydligt att brister i tydlig tryggande information om varför. Sammalika med våra barn och ungdomar självklart ge dem ett val med tydlig information. Alltid barnets bästa.

Tankeställare! Låter ni “alltid” era barn bestämma helt själva. Bra! Underbart! Tänk efter hur ni gör för att komma dit.

“fight-or-flight response”
Med flykt- och kamprespons avses instinkten att vid plötsliga faror antingen fly eller fäkta för att överleva. Huruvida en person flyr eller fäktar beror dels på vad som triggar igång responsen, dels på personliga förutsättningar.

Beteende vetenskap och hur människor hanterar olika krissituationer är intressant och kommer alltid påverka den globala hälsan. Hur krig hanteras på olika och går vi ner på individ nivå att ta kontrollen på sin egen kropp. Så som ätstörningar och självskadebeteende. Många faktorer spelar alltid in och i slutändan vill vi alla må bra.
/ Tesen 

No Comments

Post A Comment