Föräldraskapet = “Ledarskap är handling, inte en position”

Föräldraskapet = “Ledarskap är handling, inte en position”

Tankeställare

Bollen kommer alltid tillbaka till dig som “ledare” och “förälder”.

Vi föräldrar är till för att vara obekväm och krävande. Vårt ansvar är att visa vägen till självständighet och eget ansvar. Vi får ta mycket “skit” tillbaka av våra barn. Men det är för dom man älskar man vågar visa sina känslor. Visst “curlar” vi alla föräldrar barnen till och från. Men det beror på hur.

Hunden Millan ? och jag tittar på den tomma gröt tallriken. I stort sett tvingat i sonen den med ord och massor av förklaringar om varför äta bra energi “hela tiden” och att det funkar inte med stundvis och panik ätning kort innan träning eller match. Mina barn är superless på mig och jag får backa ibland då jag vet det kan bli “trots” omvända effekten. Men vet att viss procent fasnar och de tar lärdom ändå.

Pappan har nu kört ner honom till bussen på Ön idrottsplats och vidare för bandymatch i Stockholm idag.

Han ska inte spela idag då han bröt sitt lårben i slutet av november och nyligen tagit av ortros.

((En ortos är ett ortopediskt, kroppsburet hjälpmedel som används för att mekaniskt stödja leder eller rätta till/förhindra felställningar, genom tryck mot kroppsdelarna. Ortos är en form av spjälning. Ortoser används vid exempelvis stukning, frakturer (benbrott), och vid kirurgiska ingrepp i leder där det finns risk för att leden rör sig. Denna fick då sonen ha istället för gips och det blir snabbare läkning då vissa mjukdelar kan röra sig och inte lika stor utsträkning av muskelnedbrytning.))

Jag är också “skit dryg” “tjatig” i min familj vad gäller rehabilitering då jag är utbildad inom området.

Som min man säger!

“Det är svårt att vara profet i sin egen hemstad”

((Profet (grekiska profetes, talare, förkunnare) är en person som förutsäger eller förutspår kommande ting eller framträder som religiös förkunnare.))

Rehabilitering betyder att återställa eller återfå den funktion och dagliga aktivitet man hade innan en skada. Oavsett om det rör sig om enklare skador som en fotledsstukning, och ryggskott eller ont i knät, eller till mer traumatiska skador som frakturer och nervskador, så är rätt rehabträning ett måste.

“Genom sig själv känner jag andra och har lärt mig av att göra.”

Jag ser ofta i mitt yrke hur många gör sitt “rehab pass” och så fort de känner sig okej i skadan så slutar de med övningarna! Som för mig är en självklarhet att fortsätta med lägga till fler bra saker och då kallar det för prehab.

Vad innebär prehabträning?

Prehab är lite enkelt förklarat; skadeförebyggande träning och som man kan höra på ordet så är det till för att man ska slippa skador.

Därav kommer frågan in av mig och ledarskapet. Ledarskap som förälder tränare är inte enkelt och det krävs kunskap och erfarenhet.

En bra ledare enligt mig ser till helheten.

Exempelvis

•Om företag bara coachar enligt mål och statistik, då kommer arbetarna snart bli sjukskrivna i mångfald.

•Inom skolans värld om inga tydliga regler ramar finns, då blir barnen och ungdomar oroliga och stressade. Samt pedagogernas begränsade resurser och tid, därav spelar föräldrarnas ledarskap stor roll.

•I föreningar är ledarna ideellt arbetande och många gånger tidsbrist resursbrist. Därav en stress och snabba lösningar. Ledarna bör få stöd i ledarutbildning och känna sig trygga i rollen. Något som är mycket positivt med idrotten för ungdomarna är regler och ramar som idrotten har.

MEN för att hjälpa de “ideellt” arbetetande ledarna, pedagogerna i skolan.

Då behövs “krävs” av föräldrarna i tankesättet om hur orka med fritidsintressen och skolan.

Exempel: när jag föreläst om kost för ungdomarna inom idrotten. Då kom kommentarer som…..

– Kan du tala om för min mamma vad hon ska köpa hem för mat?

-Kan du berätta för min mamma vad viktigt det är med sömnen?

– Min pappa äter ju ingen frukost?

= Som vi föräldrar gör och agerar gör barnen och våra ungdomar. Vi är deras förebilder och idoler. Dom de älskar mest. Och när det “brinner” till händer något i livet är det inte “Messi och Ronaldo idolerna” de ringer och ber om hjälp.

Bollen kommer alltid tillbaka till dig som ledare/förälder.

Vi kan ta träningsplanering som exempel, det är ju något som de flesta har respekt för och lyssnar till. Sätt det i perspektivet till uppfostran och ett tankesätt för dina barn. Du behöver inte tänka elitidrott, men i god hälsa.

Träningsplanera för en positiv prestationsutveckling

Att vara idrottare idag och kunna konkurrera innebär att många gånger balansera på gränsen för vad ens kropp och psyke klarar av att hantera. I det sammanhanget är en genomtänkt tränings- och tävlingsplanering ett måste för att man ska lyckas hålla sig på rätt sida om gränsen och även få en positiv prestationsutveckling. Och oavsett om träningen bedrivs med inriktning mot tävlingsprestation eller på motionsnivå för hälsoeffekter gäller följande:

Träningen är effektiv om den ger största möjliga resultat med minsta möjliga insats, i form av till exempel tidsåtgång och energiutgift. Det är därför viktigt både ur hälso- och prestationsaspekt att kunskap om träningsplanering bygger på vetenskap och erfarenhetsbaserad kompetens.

“Ledarskap är handling, inte en position”

Alla är nog överens om att en bra ledare är en viktig grundförutsättning för att ett lag eller en grupp ska fungera. I rollen som ledare får du dela andras glädje och besvikelse, lösa problem som uppstår, planera verksamheten.

“Den store ledaren har inget behov av att gå i täten – för honom räcker det med att visa färdriktningen.”?

#learningbydoing

#föräldraskap
#physicalliteracy
#ledarskap
#livsstil
#hälsa
#keepitsimple
#keepithonest
#tesenpthalsalivsstilscoach

No Comments

Post A Comment