PT – Personlig Träning

PT - Personlig Träning Vid första mötet gör vi en behovsanalys för just din kropp o knopp ♡ Arbetet anpassas alltid utifrån klienten och dennes MÅL , därför ser tillvägagångssätt lite olika ut från klient till klient.

 

Dina erfarenheter och den kontext du befinner dig just nu Dina förväntningar, mål Ev, skador, smärta osv.

 

Detta ligger sedan till grund för hur din träning planeras tillsammans med dig. Att röra på sig motionera eller träna som de flesta uttrycker det! Kan vara ett stort steg för många.

 

Vi pratar ihop oss och utgår från ditt utgångsläge här och nu!

 

Alla människor och kroppar är olika, har olika behov. Vi utgår från ditt! Och jobbar oss till ditt optimala mål för just din kropp o knopp.

 

Mitt måtto är att "hålla det enkelt" "Keep it simple" och hitta en livsstil, något som Du kan leva med...

 

*Personlig Träning innebär också KOSTRÅDGIVNING om så behövs, där pris räknas per/tim 420kr.

Priser

60 min     420 kr

 

Paket

3 tillfällen á 60 min     1200 kr


5 tillfällen á 60 min     2000 kr