Psykisk ohälsa & Perfektionism

Psykisk ohälsa & Perfektionism

Gissar att det är många fler än jag som försöker ha livet under denna kontroll och rädslan till att misslyckas tror jag ytterligare bidrar till att många blir perfektionister utan att tänka på det.

Att inse värdet i att känna och tänka att man gör bra nog ifrån sig.

Jag har alltid velat ha välorganiserat och städat, kontroll över schema och uppgifter, men jag har inte sett mig som en stor perfektionist.
Jag har ofta varit! ÄR även till och från idag! Den där irriterande personen, om saker stör mitt sinne, som när saker hemma “ligger på fel plats”.
Som tur är jag inte enbart en negativ perfektionist utan en positiv sådan, där jag genom olika livssituationer och studier utvecklas i mitt eget tankemönster och därefter beteende. Till en mer på skalan positivt perfektionism. Livet är intressant.
Tyvärr kan den negativa perfektionismen långsamt förstöra dig själv, och därför är det viktigt att börja ändra sitt tankemönster.
Perfektionism kan leda till bland annat sjukdomstillstånd som ätstörningar, ångest, ilska och utbrändhet.
Tips! På bra bok av Elizabeth Gummesson som heter Good Enough.
Boken tar upp många livssituationer där perfektionismen kan härja. Det handlar om kärlek, föräldraskap, släkt och vänskap och jobb.
Det har funnits en tid, då det jag genomförde på arbetet skulle vara perfekt, men det kan också bli en källa till att aldrig vara nöjd.
“Vi lever i ett prestationssamhälle där TV och tidningar ständigt matar oss med perfekta och vällyckade människor”.
“Tror du att du skulle vara lyckligare om du jobbade effektivare, ägnade mer tid åt dina barn, hade ett perfekt hem och en vacker, vältränad kropp”.
I boken skiljer man på positiv och negativ perfektionism och att det handlar om lära sig “plocka fram den när du behöver den istället för att bära den som en snara runt halsen”.
Negativ perfektionism:
Ställer extremt höga och orealistiska krav på sig själv och sin omgivning.
Har skyhöga förväntingar på sig sjäv vilket leder till tankarna “varför gjorde jag så dåligt ifrån mig?”. Är starkt dömande.
Accepterar inte misstag av sig själv eller andra. Är intensivt tävlingsinriktad.
Klarar inte av att inte bli accepterad av andra.
Är en felsökare. Tänker bara i två alternativ, allt eller inget. Är aldrig nöjd.
Överkonsumerar borde, måste ska.
Positiv perfektionism:
Ställer höga krav, men inte orealistiska.
Delar upp målet i delmål, vilket ger perspektiv.
Vägen till målet är lustfyllt.

Tillåter sig att göra misstag och lära sig av dem. Kan skilja på prestation och person.
Oroar sig sällan. Kan växla mellan att prestera perfekt resultat och good enough.
Tar inte sig själv på så stort allvar.

#tesenpthalsalivsstilscoach
#dublirvaddutänker
#tankenskraft
#mentalbalans
#motiverandesamtal
#mindfullness
#lifebalance
#måbra
#hälsa
#livskvalitet
Kram Tesen ♡
No Comments

Post A Comment