KARMA Tankeställare & styrka

KARMA Tankeställare & styrka

Vill ge ♡ tankeställare och styrka.

I många möten och samtal. Där möter jag olika synvinklar, men ändå på samma lika grunder.

Motiverande samtal är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till beteendeförändring, men i den metoden så spelar psykologin stor roll, samt att enligt mig KARMA. Som är en stor “tårtbit” att jobba med.
Då hälsa är en helhet. Exempel man kan dela och fylla en “tårta” med många olika ingredienser.
Om vi pratar filosofi och religion syftar karma på en så kallad lag om orsak och verkan.
Men egentligen det är ju rätt enkelt: Hur människor behandlar dig är deras karma; hur du reagerar är din.

Att det vi gör mot andra slår tillbaka mot oss själva på både gott och ont, vilken form det tar är upp till oss själva.
Det vi sår får vi skörda. Om man sår råg så kan man inte förvänta sig att få skörda vete. Därför är alla våra val oerhört viktiga för slutresultatet av det igångsatta. Karma betyder lager av skapade orsaker, alltså att det finns en orsak till att vi är där vi är.
Vår karma är sammankopplad med andras karma, tillsammans så skapar vi kedjereaktioner och händelse mönster. Hur vi personligen hanterar situationen är dock vår karma.

Det är viktigt att vi därför tänker på vilka vi släpper in i våra liv och hur vi låter dem påverka oss.
I slutändan får var och en ta ansvar för sin egen karma. Ta eget ansvar, låt dig inte dras med i något som du inte vill ta konsekvenserna av efteråt. Det är lätt att man inte ser vad som pågår förrän efteråt.
Ha tillit, även de som har gjort orätt får skörda det de har sått. Även om du inte är på plats när detta sker så ska du ha tillit till att karmalagen fungerar och hittar sin väg.
Även de som i någon form har skadat dig får tillbaka det de gjort. Hur detta sker står dock inte alltid dig tills bud att få veta. Detta för att du inte ska fokusera och lägga din energi på andra utan för din egen karmas bästa lära dig att släppa och ha tillit till att universum tar hand om saken. Det du kanske inte tycker är ett “straff ” kanske är det för någon annan så därför förstår vi inte alltid karmans verkan.

Ibland tror man att det bästa sättet att få sinnesro är att personligen utkräva hämnd och vedergällning. Man känner att det är vad som krävs för att man ska kunna hamna på rätt kurs igen. Det viktiga är då att tänka på att det är den typen av energi man då bjuder in i sitt liv.
Det vi sår är det vi kommer att få skörda, så om vi sår hat så är det den typen av energi vi själva kommer att få skörda.
Det är nämligen där vi då lägger vår energi, och de vi ger energi är det som kommer att växa.
Släpp ut hat och släpp in kärlek ♡ Namaste
Kram Tesen
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Karma
No Comments

Post A Comment