Står för klyschan “Carpe diem” och en olycka kan ske på några sekunder. Pisksnärtskada “whiplash” hur ter och sker det ?

Står för klyschan “Carpe diem” och en olycka kan ske på några sekunder. Pisksnärtskada “whiplash” hur ter och sker det ?

VAB vilar o myser med sonen i hosta o snörvel?Tittar på “Sofias Änglar” gråter lite? Tycker mer synd om andra än mig själv faktiskt. Jag har det bra mitt i livet ju ? god fysisk hälsa o klyschan  #carpediem står jag för ?En olycka kan ske på några sekunder … #livelovelaugh# ❤Det blir intressant inslag om behandling för “whiplash skada” jag återkopplar och analyserar ?

En pisksnärtsskada kan uppstå när kroppen plötsligt utsätts för en yttre kraft som kastar huvudet från ett ytterläge till ett annat. Skadan kan beskrivas som en stukning av nacken som kan ge allt ifrån lindriga till mer allvarliga symtom.

En vanlig orsak till pisksnärtsskada är trafikolyckor, men även till exempel tacklingar, slag och fallolyckor inom idrotter som hockey och ridning kan orsaka skadan.

Huvudets tyngd ökar när det utsätts för den hastiga rörelse som liknar en pisksnärt. 

Då orkar halsens och nackens muskler inte hålla emot. Det är denna rörelse som kan leda till att man skadas. Man kan också få en pisksnärtsskada när man utövar en del idrotter.

Vid varje rörelse man gör med nacken samarbetar olika halskotor, ledband och muskler. När man till exempel böjer huvud framåt, bakåt eller åt sidan rör sig alla sju halskotor.

Om du har fått en pisksnärtsskada kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vilka besvär du fått och hur de utvecklas. 

Orsaken till besvären kan variera från person till person beroende på hur skadan uppkom och till exempel kroppsbyggnad. Det är viktigt att den behandling du får utgår från en så specifik diagnos som möjligt. Då kan råd och åtgärder anpassas till din situation. Behandlingen kan ändras med tiden, beroende på hur dina symtom förändras. Exempel på yrkesgrupper som du kan få träffa är läkare, fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer.

Olika behandlingar fungerar olika bra för olika personer. Om en behandling inte fungerar för dig kan du få prova en annan. Det kan ibland också vara bra att ta hänsyn till dina arbetsuppgifter och fritidsaktiviteter när behandlingen bestäms.

Andra råd som brukar ges är:

Träna hållning, eftersom bra hållning i vila och rörelse är bra för lederna.

Träning är bra, eftersom det ger ökad cirkulation i kroppen. Ökad cirkulation ger bättre syresättning och näring till skadad vävnad.

Balansövningar är bra om du har yrsel.

Undvik så kallade manipulativa åtgärder av nacken, eftersom de kan förvärra.

No Comments

Post A Comment