Ångest depression “Du är inte ensam”

Ångest depression “Du är inte ensam”

Ångest och depression en kort film från programmet Malou efter tio (tv4) där psykiatern Anders Hansen pratar om hur du kan lindra dina ångest och panik attacker. 

Det samhället vi lever i är oftast psykisk ohälsa något man helst inte pratar om.
Många ser det som tabu, vill helst inte prata om det och tänker psykiatri som inlåst på ett rum och kallad dumhuvud. 
Men bakom varje människa finns en historia och en livsstil. 
En kris ett trauma som ligger i kroppen och gror. 
Det kan vara en olycka som hänt för länge sedan, en skilsmässa, dödsfall, krigsupplevelser, traumatisk förlossning, stroke, infarkt…. listan är lång. Och alla upplever dessa händelser olika.
Eller ofta bryts det över till psykisk ohälsa av långvariga somatiska sjukdomar.
Mitt budskap är “Du är inte ensam” och ta hjälp. 

Du har rätt att kräva remiss och hjälp av kunnig professionell personal inom psykiatrin. 
Vänd dig till din Hälsocentral, dom är till för att hjälpa dig vidare om vad som är bäst för dig ♡
Våga vara svag ! Det är det som gör dig starkare som människa ♡ Att sedan resa sig och fortsätta framåt ?

No Comments

Post A Comment