Sömnbrist är en tortyrmetod

Sömnbrist är en tortyrmetod

Visste du att sömnbrist är en av de värsta tortyrmetoderna.

Det är viktigt att sova för att hålla hjärnans hälsa i balans. Den djupa sömnen är viktig för kroppens återhämtning.
Om vi sover dåligt under lång tid ökar risken för flera sjukdomar, minnet försämras och immunförsvaret försvagas.
Sömnen behövs för att kroppen och hjärnan ska få vila, återhämta sig och bearbeta intryck. Vi bearbetar känslor och upplevelser vilket gör oss redo att tackla nästa dags utmaningar. När vi sover stärks minnet och hjärnan rensas från skadliga ämnen.

Om du inte sover, eller vaknar ofta under natten, försämras denna tvättprocess otroligt. På lång sikt förstörs hjärnan och risken att utveckla hjärnsjukdomar som Alzheimer ökar markant.
Det ger ökad risk för alkoholmissbruk och övervikt. Vi tappar impulskontrollen när vi sover för lite och det gör att det kan vara svårt att motstå frestelser på dagen trots att vi vet att det inte är ett bra val.
Man tappar förmågan att trycka ner impulsiva känslor. Det kan förklara varför folk som lider av långsiktiga sömnproblem också löper större risk för alkoholmissbruk och andra beroenden.
Dåliga sömnvanor kan också påverka risken för att utveckla övervikt, det frisätts ett hormon som gör att aptiten ökar och signalerar att vi skall äta mer.
Vårt immunförsvar fungerar sämre när vi sover dåligt och det gör oss mer mottagliga för virus och bakterier och vi drabbas lättare av infektioner.
Hur mycket måste vi sova?
Sju till åtta timmar per natt bör vi sova. Vi går igenom olika faser som är viktiga för olika funktioner. När vi lagt oss och slappnar av sjunker vakenhetsgraden och vi somnar och sover först ytligt. Den här fasen är viktig för vårt motoriska minne som till exempel när vi lär oss cykla eller åka skidor.
Efter det går vi in i djupsömnen som bl a är viktig för minnen som du kan beskriva med dina egna ord. Till sist kommer drömsömnen, det som kallas REM-sömn. Det är den period då den främre delen av hjärnan får vila och återhämta sig och då bearbetar du känslor och upplevelser du haft under dagen.
En sömncykel tar ungefär 90 minuter och vi går igen fem, sex stycken per natt.  I början av natten domineras sömnen av den djupa sömnen. Därefter blir perioderna med djupsömn kortare och perioderna med drömsömn längre.
Om du bara sover fyra timmar på en natt kommer du inte få tillräckligt med den viktiga drömsömnen.
Vad kan du göra om du har svårt att sova
Sovrummet skall vara en plats där du slappnar av så ta bort TV, mobil och surfplatta eller stänga av dem i god tid innan du ska sova.
Kroppen mår bäst av rutiner. Det är bra att gå och lägga sig vid samma tid varje kväll. Egentligen bör man hålla rutiner även vid helgdagarna.
\n

#hälsa
#livskvalite
#sömnärviktigt
#återhämtning
#rörelse
#fysiskaktivitetpårecept
#keepitsimple
#keepithonest
#keepityou
#tesenpthalsalivsstilscoach 
No Comments

Post A Comment