Anhörigstöd och återkoppling inom sjukvården bör ses över!

Anhörigstöd och återkoppling inom sjukvården bör ses över!

Instämmer! Anhörigstöd och “återkoppling” inom sjukvården bör ses över. 
Liksom inom träning så fungerar inte “kvickfix” 
Medicinen funkar bra till en början, visst! Och i vissa fall bör tas för evigt. Men sen då? Hur mår helheten, människan som är drabbad och deras anhöriga. Där ses en informationsbrist inom sjukvården.
Vården behöver mer utbildning inom psykisk ohälsa och har heller inte varit förberedda på den stora migrationen till Sverige, som därmed skapat och skapar många missförstånd på grund av okunskap i psykisk ohälsa och kultur.
Vi kan bara bli bättre ?
Du är själv tolken av det du vill se och höra! ?
“Den gyllene regeln” är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. … Principen kan uttryckas både positivt (“gör mot andra som du själv vill bli behandlad”) och negativt (“gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”).”

No Comments

Post A Comment